Rüzgar Tüneli Test Hizmetleri

-A +A

1946-1950 yılları arasında kurulan ve 1993-1998 yılları arasında TÜBİTAK-SAGE tarafından bakım, onarım ve yetenek arttırımı yapılan Ankara Rüzgar Tüneli (ART), düşük ses altı hızlarda çalışan, kapalı devre, yatay döngülü, atmosferik kapalı, test odasına sahip bir rüzgar tünelidir. Test odası genişliği 3.05 m, yüksekliği 2.44 m, uzunluğu 6.10 m’dir. Tünel döngüsü betonarme olup test odası ahşaptır. Test odası içinde 90 m/s (324 km/saat) hıza ulaşılmaktadır. ART’de deneyi yapılacak cismin kendisi veya ölçekli modeli deneyin yapıldığı test odasına monte edilir, 324 km/saat hıza kadar istenen hızda rüzgar verilir, model istenen açıya getrilir, dış balans veya iç balans sistemleri ile kuvvet ölçüm veya akımın incelenmesi için değişik tekniklerle akım görüntüleme testleri yapılır. Şekil 1’de ART krokisi gösterilmiştir.

Krokide rakamlarla gösterilen bölmelerin isimleri ve özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.

 

 

 ART bölmeleri ve özellikleri.
1 Deney odası Boyutlar: 3.05 m  2.44 m  6.1 m
2 Çıkış dağıtıcısı ve metal elek Genişleme açısı: 3-5 Uzunluk: 8.7 m
3 Birinci iki sıra dönme kanatçıkları lk iki köşede hücum kenarı beton,
firar kenarı ahşap.
4 Pervane ve doğrultucu kanatçıklar 5 m çaplı pervane 
220mm çaplı mil üzerinde1000 BG (750 kW) gücündeki doğru akım motoru ile 600 devir/dakika; 7 adet doğrultucu kanatçık.
5 İkinci dağıtıcı Genişleme açısı: 8 Uzunluk: 24.5 m
6 İkinci iki sıra dönme kan
tçıkları
Aynı kesitli 22 dönme kanatçığı, hücum kenarı beton, firar kenarı ahşap malzeme
7 Akım düzenleyici perdeler Toplayıcıdan önce 1 m aralıklı 3 adet, metal
8 Dinlenme odası ve toplayıcı (daralma konisi) Daralma oranı: 7.5

 

 

Yük Ölçüm Testi

Aerodinamik yüklerin belirlenmesi gerektiğinde yük ölçüm testleri yapılır. Farklı hız, açı ve model konfigürasyonlarında modele etkiyen aerodinamik kuvvetleri bulmak için dış balans ve iç balanslardan faydalanılır. Tüm balanslar aerodinamik kuvvetlerin ölçülmesi için kullanılır ancak dış balans sistemi test odasının dışında yer alırken farklı çap ve kapasitelere sahip iç balanslar modelin içinde yer alır. Tüm balanslar 6 bileşenlidir. Test edilecek cisimin geometrik ve aerodinamik özelliklerine göre hangi balansın kullanılacağına test öncesi yapılacak analizlere göre karar verilir.

 • Teknik Özellikler
 • • Dış balans sistemi
  • İç balans sistemi (2 adet)
  Balans sistemleri, -10 ile +45 °C sıcaklık değerleri arasında çalışmaktadır. Yük aralıkları ve çalışma prensipleri farklıdır. Üç balans sistemi de 3 kuvvet - 3 moment olmak üzere altı aerodinamik kuvvetmoment bileşenini ölçebilmektedir. Kuvvet ve özellikle moment değerleri modelin ölçeğine ve bütünleme şekline bağlıdır.
  Test öncesi hazırlıklarda ART personeli tarafından gerekli bilgi ve mühendislik desteği sağlanmaktadır.
  ART’nde gerçekleştirilmiş deney görüntüleri. Aşağıda verilmiştir.
 • Uygulamalar
 • Genellikle alüminyum, çelik, kompozit veya ahşap malzemeler rüzgar tüneli modelleri ile kullanılır. Model üzerine etkiyen yerçekimi kuvveti ve aerodinamik kuvvetleri taşıyacak, test esnasında en az şekil değiştirecek ve herhangi bir şekilde bir parça kopması sonucu modele ve tünele zarar vermeyecek şekilde malzeme seçimi yapılarak
  uygun tasarım ve doğrulama metodlarının kullanılması gerekir. Testin içeriğine göre model malzemesi seçimi için mühendislik çalışması yapmak gerekmektedir.
 • Akım GörüntülemeTesti
 • Akış özelliklerinin belirlenmesi ve görüntülenmesi gerektiğinde uygulanır. Akış özellikleri tespit edilerek varsa aerodinamik uyumsuzluklar bulunur. ART’de duman, yağ ve iplikçik metodu ile akım görüntüleme testleri yapılabilir.
 • Kullanılan Cihaz ve Malzemeler
 • DANTEC marka duman makinası, naylon iplikçik ve iplikçik hazırlama tezgahı, farklı akışkanlıkta yağ ve kaolin malzemesi.
 • Uygulamalar
 • Genellikle alüminyum, çelik, kompozit veya ahşap malzemeler rüzgar tüneli modelleri ile kullanılır. Model üzerine etkiyen yerçekimi kuvveti ve aerodinamik kuvvetleri taşıyacak, test esnasında en az şekil değiştirecek ve herhangi bir şekilde bir parça kopması sonucu modele ve tünele zarar vermeyecek şekilde malzeme seçimi yapılarak
  uygun tasarım ve doğrulama metodlarının kullanılır. Akım görüntüleme testleri yapılacaksa modelin siyah renge boyanması gerekmektedir. Testin içeriğine göre model malzemesi seçimi için mühendislik çalışması yapmak gerekmektedir.
  ART’nde gerçekleştirilmiş deney görüntüleri.<

Fotoğraflar