Kalite Yönetimi

-A +A

TÜBİTAK SAGE Kalite Politikası:

TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii’nin mevcut ve gelecekteki gereksinimleri için gereken özgün ürün ve hizmetleri, bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı ulusal Araştırma Geliştirme çalışmaları yoluyla sunar.

Bu çalışmalarda yasal ve müşteri ile anlaşma sağlanan şartların karşılanması, müşteri memnuniyeti, ülkeye katma değer sağlanması, çalışanların sürekli gelişimi ve mutluluğu, çevrenin korunması, sunulan ürün ve hizmetlerin zamanında teslimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi esas alınır.

TÜBİTAK SAGE Test ve Kalibrasyon Politikası:

TÜBİTAK SAGE müşteri beklentilerine yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı ile yasal şartları karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemi oluşturmuştur.

TÜBİTAK SAGE çalışanları, yönetim sistemi unsurlarını içselleştirmiş olarak, test ve kalibrasyon çalışmalarında uygular.

TÜBİTAK SAGE, test ve kalibrasyon çalışmaları kapsamında aşağıda verilenleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder;

  • Güncel ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre teknik mükemmellik ve yüksek kalite hedefini sağlamak,
  • İşi, işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan ve etkilerden uzak tutmak,
  • Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamak,
  • Tarafsızlığa bağlı kalmak, tarafsızlıkla ilgili riskleri tanımlamak, risklerle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Yasal olarak gereken haller dışında, çalışmaların gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgileri gizli tutmak,
  • Çalışmaları, müşteri memnuniyetini sürekli gözeterek gerçekleştirmek.

TÜBİTAK SAGE aşağıdaki kalite ve güvenlik belgelerine sahiptir:

  • ISO 9001
  • ISO 17025 Akreditasyon (Kalibrasyon ve Test)
  • Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
  • NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi