Kalite Yönetimi

-A +A

TÜBİTAK SAGE Kalite Politikası:

TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii’nin mevcut ve gelecekteki gereksinimleri için gereken özgün ürün ve hizmetleri, bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı ulusal Araştırma Geliştirme çalışmaları yoluyla sunar. 

Bu çalışmalarda yasal ve müşteri ile anlaşma sağlanan şartların karşılanması, müşteri memnuniyeti, ülkeye katma değer sağlanması, çalışanların sürekli gelişimi ve mutluluğu, sunulan ürün ve hizmetlerin zamanında teslimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi esas alınır.

TÜBİTAK SAGE Test ve Kalibrasyon Politikası:

TÜBİTAK SAGE müşteri beklentilerine yönelik; TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı ile yasal şartları karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemi oluşturmuştur. 

TÜBİTAK SAGE bu sistem ile; test ve kalibrasyon çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre teknik mükemmellik, yüksek kalite hedefi ve müşteri memnuniyetini sürekli gözeterek gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

TÜBİTAK SAGE çalışanları, yönetim sistemi unsurlarını, içselleştirmiş olarak, test ve kalibrasyon çalışmalarında tarafsız bir şekilde uygular.

TÜBİTAK SAGE aşağıdaki kalite ve güvenlik belgelerine sahiptir:

  • ISO 9001
  • ISO 17025 Akreditasyon (Kalibrasyon ve Test)
  • Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
  • NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi