Titreşim ve Modal Test Hizmetleri

-A +A

Titreşim ve Modal Test Altyapısı (TMTA)’nda TÜBİTAK-SAGE’de geliştirilen mekanik/ elektronik/elektromekanik sistem ve alt sistemler ile çeşitli savunma sanayii ve diğer sanayii
kuruluşlarının (uçak sanayii, beyaz eşya sanayii, otomotiv sanayi, uzay teknolojileri, gemi sanayii, telekominükasyon sanayi, elektronik sanayii vb.) ihtiyacına yönelik sistem ve alt sistemlerin titreşim testleri, şok testleri, modal testleri ve yerde titreşim testleri ile analizleri gerçekleştirilmektedir.

 Titreşim ve Şok Testleri

 Titreşim ve şok testleri, test kaleminin gerçek  çalışma şartlarında maruz kaldığı dinamik yükler altında yapısal dayanımını ve tasarımın zayıf noktalarını belirlemek amacıyla yapılır. Test kalemi dayanım şartları ve yükler, askeri/sivil standartlar ya da ilgili test kaleminin gerçek veya gerçeğe en yakın çalışma koşulları altında veri toplama sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak belirlenir. Bahsi geçen yükler kullanılarak laboratuvar ortamında; veri toplama/işleme donanımları, kontrol donanımı, ölçerler, sarsıcılar ve gerekli ise ısı kabini kullanılarak testler gerçekleştirilir.

 • Teknik Özellikler
 •   Sarsıcı
    • Gelişigüzel kuvvet: 49500 N
   • Sinüs kuvveti: 49500 N
   • Şok kuvveti: 99000 N
   • Frekans bant aralığı: 4-2000 Hz
   • En yüksek yer değiştirme (pk-pk): 50.8 mm
   • En yüksek hız (sinüs/gelişigüzel/şok): 1.8/1.8/2.5 m/s
   • En yüksek ivme (sinüs/rastgele/şok): 112/112/224 g
   • Statik yük kaldırma kapasitesi: 900 kg
   • Yatay ve dikey eksende aynı anda veya ayrı ayrı çalışabilme özelliği
   • İki sarsıcı ile eşzamanlı it-çek testi yapabilme özelliği.
    Kayar Masa
   • Boyutları: 1500mm x 1500 mm
   • Taşıma kapasitesi: 8000 kg.
   Titreşim ve Şok Test Donanımı
   • SCADAS III (16 kanallı).
   Titreşim ve Şok Test Yazılımı
   • LMS Test. Lab Environmental.
   Ölçerler
   • Transducer electronic data sheet (TEDS) özellikli
   • Tek eksenli - 10 g
   • Tek eksenli - 50 g
   • Tek eksenli - 500 g
   • Üç eksenli - 50 g.
 • Kapsadığı Standartlar/Şartnameler
 •  • MIL-STD-810E Environmental Engineering
   Considerations and Laboratory Tests.
   • MIL-STD-810F Environmental Engineering
   Considerations and Laboratory Tests.
   • MIL-STD-167-1 Mechanical Vibration of
   Shipboard Equipment.
   • MIL-STD-167-1A Mechanical Vibration of
   Shipboard Equipment.
   • TS EN 61587-1 Elektronik Donanım için
   Mekanik Yapılar IEC 60917 ve IEC 60297 Standartları için Deneyler Bölüm: 1 Kabinler, Raflar, Alt Raflar, ve Şase için İklimlendirme Deneyleri, Mekanik Deneyler ve Güvenlik Kuralları.
   • AOP-34 Vibration Test Method and Severities for Munitions Carried in Tacked Vehicles.
   • ASTM-D-3580-95 Standard Test Methods for Vibration (Vertical Linear Motion) Test of Products.
   • ASTM-D-4728-01 Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers.
   • ECSS-E-10-03A Space Engineering Testing.
   Bunların dışında, istek sahibi makamın talep ettiği standartlar veya ölçüm sonuçları doğrultusunda da donanım kabiliyetleri içerisinde kalan testler gerçekleştirilebilmektedir.
 • Uygulamalar
 •  Çalışma ortamında ya da taşıma/nakliye sırasında titreşim ve şok yüklerine maruz kalan bütün ürünlere uygulanabilir.
   Aşağıda Titreşim ve Modal Test Altyapısı’nda yapılmış/yapılabilecek testler sıralanmaktadır:
   • Mühimmat titreşim ve şok testleri,
   • Gemi konsolları titreşim ve şok testleri,
   • Helikopter parçaları titreşim ve şok testleri,
   • Taşıt gösterge paneli titreşim ve şok testleri,
   • Elektrik motoru titreşim ve şok testleri,
   • Pompa titreşim ve şok testleri,
   • Beyaz eşya taşıma titreşim testleri,
   • Askeri teçhizat taşıma titreşim testleri,
   • Elektronik kart/kutu titreşim ve şok testleri,
   • Telekomünikasyon ürünleri titreşim ve şok testleri,
   • Uydu ve uydu alt bütünleri titreşim testleri.

   

   Gerekli Örnek Özellikleri ve Örnek Teslim Şartları

   Belirtilen standartlarda ya da toplanan veriye göre belirlenen koşullarda, donanım kabiliyetlerinin yeterli olacağı her tür ürünün testi gerçekleştirilebilir.
   

 

Modal ve Yerde TitreşimTestleri/Analizleri
 Modal testler, test kaleminin frekans, sönümleme  ve mod şekillerini belirlemek amacıyla yapılan  testlerdir. Yerde titreşim testleri ise uçak yapılarına  uygulanan modal testler olarak düşünülebilir.  Bu testler, laboratuvar ortamında, veri işleme  donanımları, kontrol donanımı, ölçerler, modal  sarsıcı veya modal çekiç kullanılarak gerçekleştirilir.

 • Teknik Özellikler
 •  Modal sarsıcı (7 adet)
   • Sinüs tepe kuvveti (soğutmasız): 100 N
   • Sinüs tepe kuvveti (soğutmalı): 400 N.
   Modal çekiç (2 adet):
   • Kuvvet (modal çekiç-1): 445 N
   • Kuvvet (modal çekiç-2): 22100 N.
   Uçak askılama donanımı
   Modal ve GVT test donanımı
   • SCADAS III (168 kanallı).
   Modal ve GVT test yazılımı
   • LMS Test.Lab Structures
   • LMS PolyMax.
   Ölçerler
   • TEDS özellikli
   • Tek eksenli - 10g
   • Tek eksenli - 50g
   • Üç eksenli - 50g
   • Tek eksenli - 500g
   • Dinamik yük ölçerler.
 • Uygulamalar
 •  Titreşim ve Modal Test Altyapısı’nda:
   • Uçak Modeli Modal test ve analizleri
   • Gerçek bir savaş uçağı modal analizleri  yapılmıştır.
   Gerekli Örnek Özellikleri ve Örnek Teslim Şartları

   Dinamik özellikleri belirlenmesi istenen her türlü test kalemine titreşim ve modal test altyapısı hizmetleri uygulanabilir.