Kalite Yönetimi

-A +A

KALİTE POLİTİKASI

TÜBİTAK SAGE, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayii’nin mevcut ve gelecekteki gereksinimleri için gereken özgün ürün ve hizmetleri, bilgiye ve yüksek teknolojiye dayalı ulusal Araştırma Geliştirme çalışmaları yoluyla sunar.

Bu çalışmalarda yasal ve müşteri ile anlaşma sağlanan şartların karşılanması, müşteri memnuniyeti, ülkeye katma değer sağlanması, çalışanların sürekli gelişimi ve mutluluğu, çevrenin korunması, sunulan ürün ve hizmetlerin zamanında teslimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi esas alınır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

TÜBİTAK SAGE, yasal şartlar ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Slstemleri-Şartlar Standardı gerekliliklerini karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmuştur.

TÜBİTAK SAGE bu sistemi uygularken;

 • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmasını,
 • İlgili yasal ve müşteri ile anlaşma sağlanan şartlara uyulmasını,
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin azaltılmasını,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışma ve katılımlarının sağlanmasını taahhüt eder.

Tüm TÜBİTAK SAGE çalışanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi unsurlarını içselleştirerek, gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerine ulaşmak üzere uygular.

ÇEVRE POLİTİKASI

TÜBİTAK SAGE, yasal şartlar ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar Standardı gerekliliklerini karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmuştur.

TÜBİTAK SAGE, görevi gereği gerçekleştirdiği tüm çalışmalarda bu sistemi uygulayarak;

 • Kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almayı,
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımını,
 • İlgili yasal şartlara uyulmasını,
 • Çevre performansının arttırılması için sürekli iyileştirilmesini, taahhüt eder.

Tüm TÜBİTAK SAGE çalışanları, Çevre Yönetim Sistemi unsurlarını içselleştirerek, gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda Çevre Yönetim Sistemi hedeflerine ulaşmak üzere uygular.

TEST VE KALİBRASYON POLİTİKASI

TÜBİTAK SAGE müşteri beklentilerine yönelik olarak, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı ile yasal şartları karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemi oluşturmuştur.

TÜBİTAK SAGE çalışanları, yönetim sistemi unsurlarını içselleştirmiş olarak, test ve kalibrasyon çalışmalarında uygular.

TÜBİTAK SAGE, test ve kalibrasyon çalışmaları kapsamında aşağıda verilenleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder;

 • Güncel ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre teknik mükemmellik ve yüksek kalite hedefini sağlamak,
 • İşi, işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç-dış baskılardan ve etkilerden uzak tutmak,
 • Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamak,
 • Tarafsızlığa bağlı kalmak, tarafsızlıkla ilgili riskleri tanımlamak, risklerle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Yasal olarak gereken haller dışında, çalışmaların gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgileri gizli tutmak,
 • Çalışmaları, müşteri memnuniyetini sürekli gözeterek gerçekleştirmek.

TÜBİTAK SAGE aşağıdaki kalite ve güvenlik belgelerine sahiptir:

 • ISO 9001
 • ISO 45001
 • ISO 14001
 • ISO 17025 Akreditasyon (Kalibrasyon ve Test)
 • Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
 • NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi