MEMS EGI

-A +A

    MEMS EGI KOMPAKT ATALETSEL NAVİGASYON SİSTEMİ

MEMS EGI, kara, deniz, hava platformlarında ve mühimmatlarda kullanılmak üzere TÜBİTAK SAGE’de tasarlanıp üretilen kompakt bir navigasyon sistemidir. Küresel Konumlama Sistemi (KKS) gömülü olarak gelen MEMS EGI, hem ana hem yedek navigasyon sistemi olarak görev yapabilmektedir.

Sistem, zorlayıcı çevresel etkilere dayanıklı gövde ile kapatılmış, ataletsel ölçüm birimi (AÖB), KKS alıcısı, manyetometre ve elektronik kartlardan oluşmaktadır. Gerekli görülmesi halinde sisteme harici toplam ve statik basınç ölçerler bağlanabilmektedir.

KKS’nin hassas konum verileri ile AÖB’ün stabil dönüölçer ve ivmeölçer verileri, sıkıca bağlı şekilde Kalman Filtreyle birleştirilmiştir. TÜBİTAK SAGE’de geliştirilen, manyetometre ve basınç ölçerlerle de desteklenen kusursuz navigasyon algoritması sayesinde, KKS sinyalleri bloke edildiği durumlarda bile hassas bir navigasyon çözümü sürekli olarak sağlanmaktadır. Sistem kullanılacağı platforma uygun bir şekilde; manuel, otonom ya da yönelim aktarımı yapacak şekilde kendi kendini ilklendirme yeteneklerine sahiptir.

MEMS EGI’nin tek ve çift KKS alıcısına sahip iki versiyonu bulunmaktadır. Çift KKS alıcısına sahip MEMS EGI-D modeli hassas kuzey ilklendirmesinin ve takibinin gerek duyulduğu platformlara özel olarak geliştirilmiştir.

Sistem üzerinde yer alan elektriksel arayüzler ve mesaj formatları mevcut sivil ve askeri platformlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

MEMS EGI Broşürü